Akumulátorové dnové a stěnové kartáče Rössle

Kartáče na čistenie stien a dna jazierok a bazénov, ktorých pohyb zaisťujú akumulačné batérie, prípadne sú cez trafo zapojené priamo do zásuvky 230 V. Odsávanie zvírených nečistôt je zaistené niektorým z doporučených vysávačov. Prepojenie čistiacej hlavice a vysávača zabezpečuje ľahká bazénová hadica. Pri čistení je možné využiť kartáče, ktoré pohybujú s nasávacou hlavicou dopredu a späť (zmenu chodu zaisťujú tlačítka na ovládači). Nasávaciu hlavicu ide tiež ovládať teleskopickou tyčou v ľubovoľnom smere po dne, alebo stenách. Pri tomto spôsobe rotujúce kartáče ľahko pritláčame k povrchu, pri čom nám pomáha aj podtlak vyvíjaný vysávačom.

Na obidve nasávacie hlavice doporučujeme na čistenie fólie, kartáče mäkkej a strednej tvrdosti. Tvrdé a supertvrdé kartáče slúžia na čistenie iných povrchov ako fólia – kameň, dlažba, kamenné koberce, atď. Rýchlosť otáčania čistiacej hlavice doporučujeme nastaviť na stupeň 2.

Práca s kartáčom je veľmi ľahká a umožní Vám udržbu jazierok a bazénov bez značnej fyzickej námahy.