Úprava vody a odstránenie bahna

Chemické aj biologické prípravky a zariadenia na úpravu a zlepšenie parametrov vody a na odstránenie povlakov a nánosov v jazierku.

Preklad:

Chemické aj biologické prípravky a zariadenia na úpravu a zlepšenie parametrov vody a na odstránenie povlakov a nánosov v jazierku.

Preklad:

Chemické aj biologické prípravky a zariadenia na úpravu a zlepšenie parametrov vody a na odstránenie povlakov a nánosov v jazierku.

Preklad:

Chemické aj biologické prípravky a zariadenia na úpravu a zlepšenie parametrov vody a na odstránenie povlakov a nánosov v jazierku.