Substrát na vodné rastliny

Kvalitný substrát pre výsadbu lekien a vodných rastlín.