Ikekomi - gata

Ikekomi-gata
(,,Ikekomi gata“ -lampy bez podstavca, zakotvené priamo do zeme)

Lampy tohto druhu patria medzi najstaršie a v Japonsku je ich pôvod úzko zviazaný s tradičným čajovým obradom. Nemajú podstavec a sú ukotvené priamo do zeme, alebo okrajových častí jazierka. Vyžadujú iba málo priestoru pre umiestnenie, takže ich inštalácia nepoškodí korene a možno ich umiestniť veľmi blízko kríkov, alebo stromov.

Kotoji (,,kotodži“) – výraz pre nástroj, ktorým sa ladia japonské harfy
Tieto lampy odvodzujú svoj názov od podobnosti s časťou japonského hudobného nástroja Koto, ktorý je podobný harfe. Dve dlhé nohy, na ktorých je umiestnený diel so svetlom (hibokuro) symbolizujú zenovú vyváženosť a symetriu. Často je jedna noha umiestnená vo vode a druhá na brehu, čo symbolizuje tiež prepojenie vody a zeme.

Oribe (,,oribe“ ) – názov je odvodený od mena japonského bojovníka Furuta Oribe
Lampy patria k najstarším typom. Kamenná noha sa vsádza priamo do zeme a často na nej býva zobrazený Budha. V krajinách pôvodu sa označuje ako ,,modliaca" lampa.