Bubnové filtre (najdokonalejšie)

Prečo používať bubnové filtre?

Bubnový filter dokáže dokonale zbaviť vodu hrubých nečistôt. Všetka voda z jazierka je prinútená prestúpiť cez veľmi jemné sito, či skôr tkaninu s veľkosťou ôk 60 mikrónov. Toto predčistenie vody umožní maximálne využitie všetkých typov následne pripojených filtrov k biologickému čisteniu vody. Komory alebo oddelenie filtrácie, ktoré slúžia na zachytávanie hrubých nečistôt, je tak možné naplniť najlepšími materiálmi pre biologické čistenie, a tým výrazne zvýšiť účinnosť filtrácie.

Jednoduchý popis fungovania bubnového filtra

Najefektívnejšie umiestnenie týchto filtrov je gravitačný - filter je umiestnený vo vymurovanej šachte čo najbližšie najhlbšej časti jazierka. Hladina vo filtri a v jazierku je v jednej rovine. Bubnový filter má dve vodotesne oddelené časti. Voda z jazierka z dnového a hladinového sania je privedená do zlučovacej predšachty. Zlučovacie šachta je z nerezu a narozdiel od šácht vyrobených z plastu je vhodná na použitie ponorných UV lámp, ktoré neznižujú prietok. Z tejto predšachty, ktorá je osadená regulačnými posuvnými uzávermi, voda pokračuje už iba jedinou rúrkou do prvej časti bubnového filtra. Túto prvú časť tvorí priestor vo vnútri bubna, ktorý je pokrytý 60 mikrónovou tkaninou zo špeciálnych vlákien. Vďaka vodotesnému oddeleniu oboch častí filtra je všetka voda nútená do druhej časti pretekať len cez túto tkaninu. Čistá voda, ktorá prejde mikrositom, je z druhej časti bubnového filtra odoberaná čerpadlom alebo čerpadlami, ktoré sú umiestnené za bubnovým filtrom nasucho. Toto prečerpávanie vody, ktorá je tlačená do akejkoľvek biologickej filtrácie, prebieha tak dlho, než dôjde k zaneseniu mikrosita. Znepriechodnenie sita spôsobí pokles hladiny v druhej časti bubnového filtra a snímač spustí automatické otáčanie bubna so sitom a jeho súčasné čistenie pomocou trysiek napojených na tlakové čerpadlo. Nečistoty odstrektnuté z mikrosita odchádzajú samovoľne odtokovým kanálikom do odpadu a oplach prebieha tak dlho, než automatický snímač nahlási dorovnanie hladiny, a tým čisté sito. Automatické čistenie sita sa spúšťa v závislosti na množstve hrubých nečistôt vo vode. Výhodou gravitačného zapojenia je to, že v skimmeroch nemusíte mať košíky a takto filter odstráni aj veľké nečistoty, ako napr. šišky, lístie, trávu, opadané ovocie atď.

Druhé možné zapojenie bubnového filtra je čerpadlové - do bubnového filtra je voda tlačená čerpadlom a z bubnového filtra už voda samosplavom vyteká do biologických filtrov. Dnové a hladinové sanie z jazierka je prepojené opäť širokým potrubím s čerpadlovou šachtou, v ktorej leží čerpadlo alebo čerpadlá, ktoré ženú nečistenú vodu z jazierka do prvej časti bubnového filtra. Bubnovým filtrom voda preteká rovnakým spôsobom ako pri gravitačnom zapojení, len čistá voda z druhej časti filtra samospádom pokračuje do zvolenej biologickej filtrácie a z nej potom do jazierka.

Výhody a nevýhody nami predávaných bubnových filtrov

Výhody

 • neporovnateľne vyššia úroveň čistenia vody, 5x vyššia ako u štrbinových filtrov
 • maximálne využitie akejkoľvek biologickej filtrácie vody
 • profesionálne riešenie pre jazierka s väčším počtom rýb, prípadne odchovne a recirkulačné systémy
 • perfektné prečistenie vody pri "samočistiacich jazierkach" alebo podobných systémoch, ktoré nemajú vyriešené čistenie hrubých nečistôt vo vode, jazierok s nedostatočnou biologickou filtráciou alebo jazierok s väčším objemom vody
 • nečistoty sú zachytávané najhustejším dostupným mikrositom
 • veľký prietok
 • veľmi nízka spotreba el. energie
 • automatická prevádzka
 • jednoduchá obsluha – spočíva iba v kontrole, či všetko funguje tak, ako má
 • spoľahlivosť a perfektný servis
 • dlhá životnosť
 • žiadne prevádzkové náklady ako nape. u fliesových filtrov

Nevýhody

 • vyššia cena (Vzhľadom k obriemu čistiacemu výkonu je cena priaznivá)
 • spotreba vody potrebná na oplach sita
 • systém je citlivý na pokles úrovne hladiny vody v jazierku – odporúčame doplniť o automatické dopoustenie vody.


Zapojený a plne funkčný bubnový filter D820 s max. prietokom 120 m3 / hod. si môžete prezrieť pred našou predajňou pri jazierku s Koi.