Meranie vody

Pre bezproblémové fungovanie jazierka je potreba všímať si prípadných zmien v kvalite vody.
Na sledovanie ponúkame digitálne pH metre, vrátane kalibračných, skladovacích a oplachovacích roztokov.
Ďalej tu nájdete plávajúce, digitálne alebo bezdrôtové teplomery.
Pre testovanie vody je v ponuke kompletný test, kde si pomocou testovacích prúžkov zmeriate pH vody, obsah dusičňanov, nitrátov, obsah chlóru. Rovnako si môžete zmerať úroveň solí v kvapalinách.