Prietokové ohrievače

Prietokové ohrievače nie sú určené na použitie pod vodou a odporúčame ich pre zimoviská a karanténne nádrže.