Spolupracujeme s ČSO

Spolupracujeme s ČSO (Česká ornitologická spoločnosť)
Pretože nám nie je jedno čo predávame av žiadnom prípade nechceme, aby niektorý výrobok, hoci nechtiac, bol pre vtáky nebezpečný, mohol zapríčiniť ich ochorenie alebo úhyn, snažíme sa predávať iba výrobky bezpečné pre vtáky a divé zvieratá.
Pri výbere výrobkov pre vtáky spolupracujeme s ČSO, vychádzame z ich odborných informácií a neustále rozširujeme predaj výrobkov, ktoré nesú označenie „Odporúča ČSO“. Ak teda nájdete pri konkrétnom výrobku na ochranu vtákov symbol ČSO s nápisom „Odporúča“, je tento výrobok preverený a schválený Českou spoločnosťou ornitologickou.

Články prevzaté s láskavým dovolením zo stránok ČSO.
Vtáčie choroby pri kŕmidle
Vtáky a sklá