Ponorné UV lampy

Ponorné UV lampy

ponorné UV lampy je možné inštalovať do nádrží, šácht atď. Voda môže voľne produt okolo lampy a tak sa minimalizuje odpor vode a tým tlakové straty.