Skimmery - hladinové zberače

Jazierkový skimmer - hladinový zberač

Pomocou tohto zariadenia udržíte čistú hladinu Vášho jazierka. Pozbiera plávajúce nečistoty skôr, než sa stačí potopiť.

Spodná časť každého skimmeru je pevná a teleskopicky nastaviteľná. Hornú časť tvorí plavák, ktorý kopíruje výšku hladiny jazierka. Hoci pracovný rozsah skimmeru je 15 - 20 cm, odporučené max. kolísanie hladiny je 5 - 6 cm. Hladinové zberača môžu byť samostatne plávajúce s vlastným čerpadlom alebo stacionárne, ktoré sú na čerpadlo napojené. Najefektívnejšie hladinové zberače sú vždy napojené na filtráciu.

Jazierkový skimmer musí byť vždy veľmi blízko brehu, aby sa ľahko obsluhoval. Je tiež vhodné, aby hladina jazierka zostala voľná a rastliny neprekážali pohybu vody ku skimmeru. Bazénové skimmery pre jazierka neodporúčame, pretože sú určené pre iný typ čerpadiel a ich konštrukcia nevyhovuje montáži pre jazierko.

Skimmer pre priamu montáž s čerpadlom v jazierku:

- ideálne pre kombináciu rôznych čerpadiel, u ktorých sa rozdelí sanie pomocou Oase rozdelovača a voda se nasáva sacím košom a skimmerom
- možno kombinovať aj s jazierkovým čerpadlom Oase Aquamax premium, ktoré má dvojaké sanie a umožňuje tak nasávať vodu v jazierku z hladinového zberača aj dna
- tento typ jazierkového skimmeru sa používa najčastejšie
- odporúčame Oase Aquaskim 20 a Oase Aquaskim 40

Plávajúci skimmer s vlastným motorom:

- vhodný len pre malé jazierka, tieto hladinové zberače majú malý výkon
- nemožno ho napojiť na filtráciu

Gravitačný skimmer: (trubkový skimmer)

- napája sa na potrubie 110 mm
- vhodný pre kúpacie jazierka, jazierka s gravitačným zapojením filtra a pre napojenie na čerpadlové šachty
- zo skúsenosti odporúčame Oase Aquaskim Gravity

Bočný / stenový skimmer:

- Oase Biosys skimmer sa v jazierku zabuduje do bočnej steny
- nevýhodou tohto skimmeru je, že nevidíte pod veko a kôš s nečistotami sa ťažko kontroluje
- Messner Skimmer 140 mm pre jednoduché uchytenie cez tenké steny pre najmenšie jazierka

Dôležité upozornenie: Nezabúdajte na to, že v kúpacom jazierku nesmie byť čerpadlo na 230 V vo vode z bezpečnostných dôvodov, ak nie je iná možnosť, tak použite čerpadlo na 12V.

Prečo nepotrebujete čerpadlo s dvojitým saním?
V prípade, že chcete v jazierku skimmer, čo je okrem mini jazierok vždy, tak potrebujete čerpadlo s možnosťou sania z dna a skimmeru. Toto zapojenie ale prináša tú nevýhodu, že pri potrebe nastaviť inak pomer sania napr. Skimmeru, musíte čerpadlo vytiahnuť z vody a pridať či ubrať na výkone. Čerpadlo sa pritom zavzdušňuje, obmedzujú Vás hadice a dosť často sa stáva, že pri vrátení do vody dôjde k nechcenému prenastaveniu vďaka odporu hadíc. Pri vyťahovaní z vody aj z dôvodu servisných prác sa čerpadlo nevhodne ťahá za hadice či ešte horšie za kábel.

"Robíme to inak"

- každé čerpadlo má po vybratí z ochranného krytu bežný závit na sanie aj výtlak, preto môžete použiť akékoľvek jazierkové čerpadlo s vhodným výkonom
- na sanie čerpadla naskrutkujeme Y-rozdeľovač, ktorý je so saním čerpadla prepojený pomocou skrutkovania, ktoré potom zaisťuje ľahkú demontáž pre prípad čistenia či výmeny
- na Y-rozdeľovač napojíme pomocou hadicových tŕňov hadice 40 mm, jednu na skimmer Oase Aquaskim 20 alebo Oase Aquaskim 40, najlepšie čo najkratšiu
- druhú hadicu pripojíme k saciemu košu Oase, ktorý je umiestnený v najnižšom mieste na dne jazierka
- čerpadlo s Y-rozdeľovačom umiestnime k okraju jazierka do hĺbky cca 40 - 50 cm
- tým docielime to, že ľahko a kedykoľvek môžeme nastaviť pomer nasávania alebo vykonať servis čerpadla

- ďalšie výhody zapojenie s rozdeľovačom sú nasledujúce:

  • sací kôš je menší ako čerpadlo s krytom, takže na dne nepôsobí tak rušivo
  • nie je vidieť prívodný kábel
  • nie je vidieť prívodnú hadicu ku skimmeru
  • čerpadlo je možné demontovať, a pritom skimmer aj sací kôš zostávajú na svojom mieste, bez toho, že by sme s nimi museli manipulovať

Všeobecne platí, že pri použití skimmeru Aquaskim 20 musí byť výkon čerpadla, ktoré má rozdelené sanie, minimálne 8000 l / hod.

Pri použití skimmeru Aquaskim 40, musí byť výkon čerpadla, ktoré má rozdelené sanie, minimálne 10 000 l / hod.