Koše na vodné rastliny

Flexi látkové košíky, plastové košíky a nádoby pre výsadbu vodných rastlín a lekien.