Podzemné nádrže a rezervoáre

Podzemné nádrže a rezervoáre

Nádrže sa používajú ako zásobník vody pre vodné hry, výverové kamene atď.

Sú určené pre inštaláciu priamo do terénu, pevnými vrchnákmi sú buď vybavené alebo sa dajú dokúpiť. Konštrukcia stien týchto nádrží umožňuje ponechať v nich vodu aj počas zimy.

Nádrže sú vybavené potrebnými prestupmi pre vývod a prívod vody. Je možné ich umiestniť priamo pod dopad vody, prípadne k nim vodu od tohto miesta doviesť napr. pomocou jazierkovej fólie.