Stenové priechodky

Stenové priechodky zaisťujú priechod cez materiály so silnejšími stenami. Vodotesný priechod sa vytvára pomocou príruby so skrutkou, tesnenia a matky. Ak nie sú spájané plochy stien úplne hladké, je možné použiť na dotesnenie čierny, jazierkový tmel. Predávame stenové priechodky, do ktorých možno z oboch strán vlepiť hadice alebo potrubia, ale aj priechodky, ktoré to umožňujú iba z jednej strany. Na lepenie použite lepidlo a čistič

Aký je rozdiel medzi priechodkou a prírubou? 

Priechodka sa používa v prípadoch, kedy potrebujete urobiť priechod cez pevnú stenu filtra, nádrže atď. Jedna strana je pevná a na druhej strane je matka a tesnenie, matka sa točením pritiahne. Ak by pod matkou bola fólia, tak by sa uťahovaním zhrnula. Práve pre prípady, keď potrebujete urobiť prestup kde je z jednej strany fólia, sa používa fóliová príruba alebo gula. Tá je tiež z jednej strany pevná a zo strany fólie je prstenec (príruba), ktorá sa priskrutkuje pomocou niekoľkých skrutiek do protikusu. Takto sa fólia nezhrnie a spoj je perfektne utesnený proti úniku vody.