Filtračné rošty

Filtračné rošty sú umiestňované hlavne ako sito vo filtračných systémoch ďalej ako filtračné sito v čerpadlových šachtách. Svoje využitie tiež nájdu v akvaristike.