Fontánové čerpadlá

V tejto kategórii nájdete čerpadlá, ktorých konštrukcia umožňuje väčšie zaťaženie, ktorému sú vystavené pri napojení na fontány či vodotrysky. Filtračný kôš, ktorý kryje ich sanie, má tiež jemnejšie otvory, aby nasaté nečistoty neupchali vyústenie trysiek. Pre tieto čerpadlá nie je nízka spotreba hlavným kritériom, dôležitý je ich výkon. Možno ich zaobstarať aj ako sety, ktoré obsahujú pripojovacie potrubie aj trysku, samostatne pre pripojenie k akýmkoľvek vodným efektom, prípadne aj s osvetlením a variabilným spúšťaním.

V tejto kategórii nájdete záhradné jazierkové filtračné čerpadlá od firiem Oase a Pontec.

Čerpadlá Oase majú päťročnú (3 + 2) záručnú lehotu (aby bolo možné využiť celú rozšírenú záruku, je nutné vykonať registráciu podľa pokynov v návode k čerpadlu).