Strešné fólie a zemné fólie

PVC zvárateľné fólie Fatra pre strešné izolácie, balkóny, terasy.
Strešný fóliový hydroizolačný systém FATRAFOL-S je určený pre hydroizoláciu budov s plochou alebo mierne šikmou strechou - na stavbách obytných, verejných, správnych, priemyselných, poľnohospodárskych, športových a pod. Používa sa pre strechy jednoplášťové aj dvojplášťové, vetrané aj nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod aj nad krytinou, šikmé aj bezspádové, pre strechy nepochôdzne, pochôdzne aj pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnou úpravou, zavodnené a pod.

JEZÍRKA BANAT®, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, Hněvotín, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR
Copyright © 2021, Jezírka Banat s.r.o.