Podzemné nádrže a rezervoáre

Nádrže sa používajú ako zásobník vody pre vodné hry, výverové kamene atď.

Sú určené pre inštaláciu priamo do terénu, buď sú vybavené pevnými vrchnákmi alebo sa dajú dokúpiť. Konštrukcia stien týchto nádrží umožňuje ponechať v nich vodu aj počas zimy.

Nádrže sú vybavené potrebnými prestupmi pre vývod a prívod vody. Je možné ich umiestniť priamo pod vplyv vody, prípadne k nim vodu od tohto miesta doviesť napr. pomocou jazierkovej fólie.