Pagody

Pagody

Označujú sa tiež ako stupy. Často sa umiestňujú pred budhistické kláštory, alebo svätyne a do ich okolia. Ich nezvyčajný vzhľad a odvážna konštrukcia oslavuje život a učenie Buddhu a východné učenie všeobecne. Ak je to možné, v záhrade sa umiestňujú na miesta s výhľadom na hory, či kopce. Stupne, alebo poschodia pagôd, mimo budhistickej symboliky, majú aj svoj architektonický dôvod. Tieto konštrukcie výborne odolávajú častým zemetraseniam v krajinách svojho pôvodu (Japonsko, Čína a Kórea). Počet poschodí je väčšinou nepárny, ale existujú aj výnimky s párnym počtom stupňov. Najhornejšej diel (Höju) zvyčajne znázorňuje kvet lotosu, ako Buddhov symbol a celú stavbu korunuje.