Tester merania úrovne soli v kvapalinách ADWA AD2

<