Jazierkové fólie 0,5 mm

Jazierková fólia  tl. 0,5 mm
Fóliu o tejto hrúbke neodporúčame pre záhradné jazierka z dôvodu ľahkého mechanického poškodenia. Použite jazierkovú fóliu s hrúbkou min. 1 mm.