Vodné a bahenné rastliny

Rastliny nezasielame, po zlých skúsenostiach s prepravou, rastliny prichádzali polámané a vysypané. Príďte si vybrať, máme 80 druhov.

Každá rostlina v naší nabídce má ke svému názvu přiřazené číslo. Číselné označení najdete na plastovém štítku v každém květináči. Zde si pak podle něj můžete snadno vyhledat její přesný název, popis a základní informace.


Vodní a bahenní rostliny jsou specifickým druhem flory. Vlivem prostředí se přizpůsobily životním podmínkám. Převážná část těchto vlhkomilných rostlin je tolerantní k výšce hladiny vody. To ale neznamená, že je můžeme nechat trvale ponořené, ba dokonce zasadit je pod vodu. U takto zasazených rostlin by došlo k postupnému uhnívání celé rostliny. Jejich zásobení kyslíkem probíhá přes vzdušné prostory v pletivech listů, stonků, oddenků a kořenů. Nejsou tedy vázané na příjem kyslíku z půdy. Rostliny sázíme nejlépe do štěrkových pobřežních zón jezírka. Kořeny jsou zcela zasypány štěrkem a stonky jen částečně ponořené - ideálně vůbec.
Existují i rostliny, které snáší ponoření a jsou svou stavbou uzpůsobené životu pod vodou (Potamogeton, Elodea, Ceratophyllum). Jejich pletiva jsou ale tenká a při delším ponechání na slunci např. při přesazení, může dojít k jejich poškození.

Sázení vodních a bahenních rostlin