Gula - dnový vpust

Gula - dnový vpust

- dnový vpust zaisťuje najdokonalejšie nasávanie vody z jazierka

- jej použítie je späté buď s čerpadlovou šachtou alebo s gravitačne zapojenou filtráciou jazierka

- z jazierka a filtra alebo z jazierka a čerpadlovej šachty sú pomocou guly a 110 mm potrubia vytvorené spojené nádoby

- čerpadlo odoberá vodu buď z filtra alebo z čerpadlovej šachty, princípom spojených nádob sa voda z jazierka do filtra alebo šachty sama dopĺňa, čo vytvára sanie

- gula je usadená pod úrovňou dna do betónu a spojovacie 110 mm potrubie je do nej vlepené

- k fólii je gula pripojená, rovnako ako fóliové príruby, pomocou čierneho tmelu a plochého prstenca, príruby pomocou skrutiek

- nasávanie vody dnovým vpustom je nevyhnutné pre kúpacie jazierka a jazierka s rybami väčšími než 20 m

- gula je opatrená plastovým polguľatým krytom sania pre kúpacie jazierka

- pre kúpacie jazierka odporúčame použiť špeciálny kryt guly pre kúpacie jazierka

- gulu možno doplniť o nerezové zábrany proti vniknutiu kameňov, rýb alebo väčších predmetov