Projekty spolufinancované EU

FVE Jezírka Banat

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Registrační číslo projektu: 

Termín realizace projektu: 2022 - 2023