Filtračné materiály

Filtračné materiály - ak chcete v záhradnom jazierku dosiahnuť krištáľovo čistú vodu, nezaobídete sa bez správne navrhnutej filtrácie, ktorej súčasťou sú filtračné materiály. Každý filter má riešiť dve požadavky. Jednak čistiť vodu mechanicky od okom viditeľných nečistôt a tiež čistiť vodu biologicky, pomocou baktérií, ktoré udržujú v jazierku vyrovnanú biologickú rovnováhu a odbúravajú škodlivé látky z vody. Týmto dverovým požiadavkám na čistenie vody musí zodpovedať aj voľba filtračných materiálov.

Pre zachytávanie hrubých nečistôt sa používajú najmä filtračné kefy, bioguličky (vynikajú veľkým povchom a neobmedzenou životnosťou) a filtračné rošty.

Biomolitány (Bioakvacit) patrí k najobľúbenejším filtračným materiálom. Vyznačujú sa obrovským povrchom pre usídlenie baktérií, jednoduchým čistením a dlhou životnosťou. V ponuke máme filtračnú penu vo väčšej hrubosti - jazierkovú PPI10 alebo PPI20, ktorá sa väčšinou používa v akvaristike. Bioakvacit kocky 10 l vedierko + sáčok na filtračné médiá zdarma, bioakvacit kocky voľne po 100 litroch. Biomolitan T-profil. Všetky biomolitany vynikajú svojou ľahkosťou, dajú sa krájať nožom a ľahko sa čistia.

Japonská rohož toto tradičné médium nájdete v každom jazierkovom filtry v Číne a Japonsku. Má veľký povrch a dlhú životnosť, jeho rezanie na potrebný rozmer však nie je tak jednoduché.

Aktívne uhlie má vďaka svojmu obrovskému povrchu schopnosť absorbovať organické látky z vody a plynov. Aktívne uhlie dokáže odstrániť z vody pachute a zápachy, chlór, zvyšky liečiv, zafarbenie, ropné látky, vedľajšie produkty chlorácie vody, chlórované uhľovodíky, DDT, pesticídy a rad iných znečistení.

Aquarock 16 kg dostatočne porézny materiál k zachyteniu bakteriálnych kultúr. Pre jednoduchšie čistenie je vhodné Aquarock umiestniť do sáčkov na filtračné médiá.

AL Schwimmbettmedium má obrovskú povrchovú plochu oproti iným filtračným médiám.

Zeolit podporuje dlhodobé čistenie vody má schopnosť absorbovať škodlivé dusičnany a amoniak. Pomáha stabilizovať pH a používa sa v akvaristike aj pre záhradné jazierka. Pre zjednodušenie manipulácie a údržby odporúčame médium umiestniť do filtračných sáčkov.

Lávový kameň červený prírodná hornina vulkanického pôvodu vhodná skôr ako akvarijné dekorácie.

Ogata Crystal Bio extrémne porézny a ľahký materiál s obrovským povrchom pre osídlenie baktériami. Vhodné pre kropenie jazierkovej filtre.

RK Bioelements vyvinuté ako náplň do biologických filtrov pre chov rýb a úpravne vody.

BioActiv Pad 5 l kýblik plávajúce médium so samočistiacim efektom. Vyznačuje sa extrémne veľkým ochranným povrchom, ktorý je zároveň tenký a dostatočne prestupný, aby nezabránil prenosu látok.

Jazierková filtračné médiá sa väčšinou dávajú do filtračných vriec, ktoré sa ľahko vyťahujú z filtrácií a umožňujú tak ľahšie čistenie. Ponuku filtračných vriec nájdete tu.

Nutron Filterwatte filtračná vata, vyrobená zo syntetických vlákien. Použitie v akvaristike.

Ak si neviete rady s výberom náplne pre jazierkový filter, taknás kontaktujte.