Základní vědomosti [SK]

Prevzdušnenie jazierka - kompresor alebo čerpadlo?
02.02.2023

Prevzdušnenie jazierka - kompresor alebo čerpadlo?

Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, či na zabezpečenie dostatku kyslíka vo vode použiť stlačený vzduch alebo k tomu využiť prúdenie vody, pokúsime sa opísať, ako to vlastne s plynmi, vrátane kyslíka, vo vode je.Vzduch sa skladá z 10 základných plynov, z ktorých sú pre jazierko dôležité... čítať ďalej

Ako bojovať proti komárom, žabám, mačkám, vydrám a vtákom.
04.09.2020

Ako bojovať proti komárom, žabám, mačkám, vydrám a vtákom.

Dobre mienené zámery a plány človeka v jeho túžbe ovládnuť a prispôsobiť si prírodu, sa často stretávajú s "nepochopením" inej časti pôvodných obyvateľov - zvierat, vtákov, obojživelníkov alebo plazov. Bobor, vydra, kormorán alebo žaba robia len to, k čomu sú geneticky... čítať ďalej

Prečo musí voda cirkulovať cez UV lampu a filtráciu po celú sezónu 24 hodín denne?
04.09.2020

Prečo musí voda cirkulovať cez UV lampu a filtráciu po celú sezónu 24 hodín denne?

Kdeže, nie sme nijako napojení na výrobcov elektrickej energie. Spotreba elektrických zariadení nás trápi zrovna tak, ako väčšinu našich zákazníkov a aj našim cieľom je držať náklady na prevádzku čo najnižšie. Napriek tomu vieme, že hoci vyzerá "cyklovanie" obehu vody lákavo,... čítať ďalej

Meď a zinok v záhradnom jazierku
02.09.2020

Meď a zinok v záhradnom jazierku

Meď (chemická značka Cu, latinsky Cuprum)Meď je stopový prvok, ktorý je základnou súčasťou výživy všetkých rastlín a živočíchov, vrátane človeka. Patrí medzi prvky ovplyvňujúce tvorbu enzýmov, ktoré sú nevyhnutné pre rast a rozmnožovanie. Meď je teda v primeranej koncentrácii... čítať ďalej

pH vody
02.09.2020

pH vody

Všeobecné informácie o pH Hodnota pH je ukazovateľom sily kyseliny, alebo zásady. Je rozdelená do stupnice od 0 až 14. Voda s hodnotou pH 7 sa považuje za neutrálnu. Všetky hodnoty nižšie ako 7 sú označované ako kyslé, každá hodnota väčšia ako 7 je označovaná ako zásaditá (alkalická).... čítať ďalej

Pena na hladine jazierka
02.09.2020

Pena na hladine jazierka

Popis: Do určitej miery je výskyt peny na hladine jazierka normálny jav. Objavuje sa najmä pri prítoku vody vracajúcej sa z filtrácie, pri ústí potoka, pod vodopádom. Táto pena vzniká iba zmiešavaním vody a vzduchu a po pár metroch sa na hladine jazierka rozplynie. Občas sa ale v jazierku... čítať ďalej

Chov pstruhov v záhradnom jazierku
04.09.2020

Chov pstruhov v záhradnom jazierku

Predstava, že si v záhradnom jazierku bude jeho majiteľ chovať pstruhy, ktoré si čas od času vyloví a pripraví na rošte, patrí medzi pomerne časté a býva zahrňovaná aj do zadania na vybudovanie jazierka pre realizačné firmy. Bohužiaľ chov lososovitých rýb a taký spôsob prevádzkovania... čítať ďalej

Bio jazierka
02.09.2020

Bio jazierka

Slovo BIO je zaklínadlo súčasnej doby. Sprvu sa začalo používať ako prirodzená odozva na modernú pretechnizovanú dobu, na strojovú, unifikovanú poľnohospodársku produkciu potravín, v ktorej účel svätil prostriedky. Postupom času však masoví výrobcovia, obchodníci a realizačné... čítať ďalej

Dusičnany a ich redukcia v záhradnom jazierku
16.11.2021

Dusičnany a ich redukcia v záhradnom jazierku

(dusičnany - nitráty - NO2)V správne zvolenej filtrácii dokážu nitrifikačné baktérie rozložiť jedovatý čpavok na dusitany a tieto následne na dusičnany. Biologický rozklad dusičnanov pomocou denitrifikácie baktérií je možný len vo vodnom prostredí s minimom kyslíka. Vytvoriť... čítať ďalej

Ako funguje biologické čistenie vody vo filtri?
01.02.2023

Ako funguje biologické čistenie vody vo filtri?

Každá filtrácia je mimo toho, že zachytáva hrubé nečistoty, založená na biologickom čistení vody pomocou baktérií. Hoci ich pravdepodobne nikdy neuvidíte, dôkazy o ich činnosti môžete pozorovať vo vašom jazierku každý deň. Filtračných baktérií je veľa druhov a ku svojmu... čítať ďalej

Slovníček pojmů a slangových výrazů
02.09.2020

Slovníček pojmů a slangových výrazů

Slovníček pojmů a slangové výrazy, se kterými se můžete setkat v naší firmě a při hovoru s námi. Velmi užitečná věc pro ty, kteří už s námi hovořili nebo si nechali něco vysvětlit a rádi by věděli, o čem to vlastně celou dobu byla řeč. Cílem je pouze základní vysvětlení... čítať ďalej

Rozklad organickej hmoty v jazierku, baktérie priateľské a rizikové
22.09.2021

Rozklad organickej hmoty v jazierku, baktérie priateľské a rizikové

Väčšina majiteľov záhradných jazierok už vie, že počas zimy by na dne nemalo zostať žiadne väčšie množstvo usadenín, najmä listov, častí bahenných a vodných rastlín, rias a iného živého (organického) materiálu. Nezáleží na tom, či je tento "materiál" ešte živý, alebo... čítať ďalej