Meranie vody

Základné testovacie sady pre zistenie parametrov vody v jazierku. Najmä test na prítomnosť amoniaku - Amoniak NH3 a prúžky QuickStick by mali byť kedykoľvek k dispozícii u každého jazierka.