Yukimi - gata

Yukimi – gata (,,jukimi gata“- snežné lampy)
Lampy, na ktorých možno, vďaka širokému klobúku, pozorovať prvý sneh. Prvýkrát sa objavili v období Edo a patria k tradičným lampám veľmi starého pôvodu.
Šírka klobúku a malá výška sú ľahko rozpoznateľné znaky týchto lámp. Tvar striešky potom odkazuje na tvar typického japonského klobúka, ktorý sa vyrába z bambusu. Časť lampy so svetlom býva masívneho, okrúhleho tvaru a zvyčajne má šesť alebo osem plôch. Celá lampa stojí na krátkych nohách, ktorých počet 3-6 záleží na type lampy.
Umiestňujú sa k vode, alebo na dobre viditeľné vyvýšené miesta. Odraz vodnej hladiny v ich širokej strieške viedol rybárov k jej pomenovaniu Uki-Mi, čo značí,, plávajúce svetlo“

Rokkaku Yukimi (,,rokaku jukimi“) – tradičná lampa so šesťbokým dielom pre svetlo. Zdvihnuté rohy striešky, mimo budhistické symboliky, uľahčujú zachytávanie snehu. Najčastejšie sa umiestňujú v blízkosti jazierok a potokov. Hibokuro (časť so svetlom) býva hojne zdobená.

Maru Yukimi (,,maru jukimi“) – guľatá verzie lámp YUKI. Tieto lampy sú spojené s vodou, takže sa umiestňujú na okraje jazierok, alebo priamo do plytkej vody. Odrazy vodnej hladiny sa zrkadlia v širokej okrúhlej strieške, ktorá je zdobená ornamentmi v tvare listov.