Filtrácia pre hotové jazierka

V tejto kategórii nájdete filtračné zostavy pre už hotové jazierka. Tým je myslené, že filtrácia aj celý systém cirkulácie vody sa montuje dodatočne bez čerpadlovej šachty a nemá žiadne prestupy cez jazierkovú fóliu. Čerpadlo je umiestnené vedľa skimmeru vo vode a do najhlbšieho miesta je zavedený sací kôš pripojený na 40 mm hadicu.

Tento nie príliš efektívny systém sa používa u nefunkčných jazierok, kde celková rekonštrukcia, ako vždy najlepšie riešenie, nie je z nejakého dôvodu možná, alebo bude vykonaná v budúcnosti. Komponenty volíme v tomto prípade tak, aby ich bolo možné použiť aj po rekonštrukcii.