Gula - dnový vpust, príruby, priechodky

Gula (dnový vpust) je bezpochyby najdôležitejší prvok z celého filtračného systému. Ak v jazierku nie je, tak nikdy nedocielite dokonalé odkalovanie dna. Gula môže byť pripojená rovno na filtráciu, ktorá je zapojená gravitačne alebo na čerpadlovú šachtu. Použitie dnového vpustu je tiež výhodné v tom, že v jazierku nie sú vidieť žiadne hadice a káble od čerpadiel.

Aký je rozdiel medzi priechodkou a prírubou? 

Priechodka sa používa v prípadoch, kedy potrebujete urobiť priechod cez pevnú stenu filtra, nádrže atď. Jedna strana je pevná a na druhej strane je matka a tesnenie, matka sa točením pritiahne. Ak by pod matkou bola fólia, tak by sa uťahovaním zhrnula. Práve pre prípady, keď potrebujete urobiť prestup kde je z jednej strany fólia, sa používa fóliová príruba alebo gula. Tá je tiež z jednej strany pevná a zo strany fólie je prstenec (príruba), ktorá sa priskrutkuje pomocou niekoľkých skrutiek do protikusu. Takto sa fólia nezhrnie a spoj je perfektne utesnený proti úniku vody.