Trecie kefy

Trecie kefa je nevyhnutná pomôcka pri chove rýb, jemná trecia kefa ryby priťahuje, počas niekoľkých hodín sa zaplní po vytrení rýb ikrami. Po vytrení je nutné kefu ihneď preniesť do odchovnej nádrže. Jún až júl je obdobie, kedy sa ryby najčastejšie trú.