Knihy

Naša ponuka kníh sa týka hlavne japonských záhrad a ázijskej záhradnej kultúry, ktorá je v týchto krajinách tradíciou a životným štýlom, ktorý k nám ešte len postupne presakuje a vniká do tvorby záhrad u nás v Európe.
Niekoľko knižiek plných inšpirácie a fotografií japonských záhrad, japonských lámp a pagôd, mostíkov, detailov a kameňov, ktoré sú nevyhnutné pre záhradníkov a realizátorov záhradných jazierok a japonských záhrad, nielen ako inšpirácia, ale aj pre správne pochopenie vzťahu jednotlivých prvkov v týchto nádherných záhradách.